Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 6 tổ chức trong tháng 4-2020

UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo Sở TN-MT hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với 6 tổ chức còn lại trong khu vực xây dựng sân bay Long Thành trong tháng 4-2020.

Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 6 tổ chức trong tháng 4-2020

Trong 6 tổ chức chưa thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ có 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản với diện tích đất cần thu hồi hơn 94ha. 2 doanh nghiệp còn lại có đất cần thu hồi là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai với gần 4ha và Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa với hơn 2,8 ngàn m2 đất.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã hoàn thành thu hồi hơn 1,7 ngàn ha đất, bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su và chi trả gần 900 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Thu hồi hơn 19ha đất, bồi thường, hỗ trợ và chi trả số tiền hơn 200 triệu đồng cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Bưu điện Đồng Nai.

Bên cạnh đó, đã thu hồi 2,74ha đất, bồi thường, hỗ trợ tài sản và chi trả số tiền hơn 27 tỷ đồng cho 3 cơ sở tôn giáo. Đồng thời, thu hồi hơn 4ha đất (không bồi thường) do các cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý.

Hơn 480ha đất trong khu vực hơn 3 ngàn ha đã được kiểm kê

Theo UBND tỉnh, hiện nay trong khu vực còn lại thuộc dự án Xây dựng sân bay Long Thành có diện tích hơn 3 ngàn ha, các cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm kê đối với diện tích hơn 480ha của 645 hộ gia đình, cá nhân.

Để xây dựng sân bay Long Thành, Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất hơn 5 ngàn ha. Trong số này, khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng có diện tích hơn 1,8 ngàn ha đã hoàn thành công tác kiểm kê.

Đối với diện tích còn lại hơn 3 ngàn ha, có hơn 2,4 ngàn ha là đất của hơn 4,3 ngàn hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Phần diện tích còn lại là đất do các cơ quan, tổ chức quản lý. Trong số này, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai là đơn vị có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất với hơn 500ha.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đối với khu vực này để hoàn thành phê duyệt trong năm 2020. Theo dự kiến, Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực này trong quý II-2021.

Tag Dự án: Gem Sky World Long Thành

Theo Báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *